Trong thời gian 5 ngày, 182 học viên tham dự lớp bồi dưỡng sẽ được tiếp thu các chuyên đề về những nội dung chủ yếu gồm: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về vấn đề phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, học viên tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc.

Lớp học nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp, thường xuyên làm công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh nắm vững những nội dung cơ bản về kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân vận, công tác dân tộc, đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Nội dung bồi dưỡng đúng quy định, thiết thực, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh. Sau khi được bồi dưỡng, cán bộ, học viên biết vận dụng lý luận vào thực tiễn, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.