Trả lời: Theo Điều 24 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được quy định như sau:

1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.

2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

leftcenterrightdel
 

 

* Bạn đọc Hoàng Thu Hương ở thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, hỏi: Chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được quy định như thế nào?

 Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 4 Thông tư số 02/2017/TT-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Cụ thể như sau:

- Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (kể cả vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) ở các thôn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hộ nghèo (gồm cả dân tộc Kinh) ở xã khu vực III, thôn, bản, buôn, làng, ấp, phum, sóc, xóm... đặc biệt khó khăn theo tiêu chí hộ nghèo thiếu nước sinh hoạt được hỗ trợ bình quân 1,5 triệu đồng/hộ để tạo nguồn nước phục vụ sinh hoạt. Kinh phí hỗ trợ nước sinh hoạt được sử dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng thôn, xã và điều kiện sinh hoạt của hộ gia đình như: Đào giếng; mua vật dụng dẫn nước, trữ nước bảo đảm nguyên tắc các hộ được hỗ trợ kinh phí phải có nước sinh hoạt ổn định và được bố trí ở khu vực thuận tiện cho sinh hoạt gia đình.

2. Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương, có thể tiến hành hỗ trợ theo nhóm hộ trên cơ sở mức hỗ trợ bình quân là 1,5 triệu đồng/hộ để xây dựng những công trình sử dụng chung, nhóm hộ phải tự nguyện, cam kết bảo vệ và duy trì công trình, bảo đảm có nguồn nước ổn định.

QĐND