Trả lời: Tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 55/2019/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định như sau:

Người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng ngành Công an nhân dân sẽ được cộng điểm ưu tiên, nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học: được cộng 50 điểm vào tổng số điểm xét tuyển;

b) Có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc: được cộng 40 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

c) Tốt nghiệp đại học loại khá; tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp loại giỏi, xuất sắc; tốt nghiệp sơ cấp loại xuất sắc; trình độ đào tạo cao hơn và đúng với vị trí công việc cần tuyển; người DTTS: Được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

d) Đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia trong các ngành, lĩnh vực theo chỉ tiêu cần tuyển: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

đ) Con đẻ của: Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, cán bộ Công an nhân dân; người hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân: Được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

Như vậy con bạn là người DTTS khi thi tuyển vào ngành Công an nhân dân sẽ được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển

QĐND

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.