Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 14 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường PTDTNT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT). Cụ thể như sau:

1. Trường PTDTNT tổ chức các hoạt động giáo dục quy định tại điều lệ trường trung học để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù để giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường các kỹ năng cho học sinh dân tộc nội trú.

2. Hoạt động giáo dục đặc thù trong trường PTDTNT bao gồm các hoạt động giáo dục về văn hóa các dân tộc, nghề truyền thống, giáo dục kỹ năng sống phù hợp với học sinh dân tộc nội trú.

3. Hằng năm, trường PTDTNT xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù thông qua các hình thức: Sinh hoạt tập thể, văn nghệ, thể thao, câu lạc bộ, giao lưu với các trường phổ thông và lao động, trải nghiệm hướng nghiệp có hướng dẫn của giáo viên, nhân viên nhà trường.

4. Trường PTDTNT thực hiện công tác xã hội trong trường học, công tác tư vấn tâm lý cho học sinh theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, phù hợp với học sinh dân tộc nội trú sống xa gia đình; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

* Bạn đọc Phạm Văn Đức ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, hỏi: Hình thức tổ chức dạy học tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên được quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 5 Thông tư số 32/2021/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15-7-2010 quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của DTTS trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên. Cụ thể như sau:

1. Môn tiếng DTTS được thực hiện theo chương trình của từng cấp học, sử dụng thời lượng tự chọn trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành để tổ chức dạy học trong các cơ sở giáo dục.

2. Việc học tiếng DTTS được tổ chức theo lớp học quy định tại điều lệ trường tiểu học, điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên. Đối với mỗi tiếng DTTS, nếu tất cả người học trong lớp có nguyện vọng học thì tổ chức lớp học tiếng DTTS theo lớp học đó; trường hợp trong lớp học chỉ có một số người có nguyện vọng học thì tổ chức lớp học tiếng DTTS riêng và có thể ghép chung với lớp khác nếu chưa đủ sĩ số. Số lượng người học tối thiểu của một lớp là 10 người.

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.