Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng DTTS. Cụ thể như sau:

Đối tượng tuyển sinh:

a) Tuyển sinh vào học chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng DTTS: Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; nói được tiếng DTTS của chương trình đào tạo. Ưu tiên tuyển sinh đối với người DTTS đã tốt nghiệp đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm thường trú ở vùng đồng bào DTTS và miền núi;

b) Tuyển sinh vào học chương trình bồi dưỡng tiếng DTTS: Công dân Việt Nam là người DTTS; cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng Công an, Quân đội đang công tác ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.