Nghị quyết đã được các cơ quan, đơn vị, trường học triển khai sáng tạo, đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực.

Thực hiện nghị quyết, UBND huyện Quang Bình đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn, hội nghệ nhân dân gian tổ chức sưu tầm, biên soạn cuốn tài liệu “Sơ lược văn hóa truyền thống các dân tộc”; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác truyền dạy; thống kê, phân loại, đưa vào danh mục giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc cần được bảo tồn; tổ chức tập huấn kỹ năng truyền dạy văn hóa truyền thống các dân tộc cho giáo viên phụ trách công tác đoàn, đội, giáo viên chủ nhiệm lớp...

leftcenterrightdel

Buổi học hát Then, đàn Tính tại Câu lạc bộ “Truyền dạy văn hóa truyền thống” của học sinh Trường Tiểu học xã Bằng Lang (huyện Quang Bình. Ảnh minh họa: baohagiang.vn 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quang Bình chỉ đạo các trường học phối hợp chặt chẽ với hội nghệ nhân dân gian địa phương, mời các nghệ nhân, người am hiểu văn hóa, phong tục, tập quán các dân tộc đến nói chuyện chuyên đề, truyền dạy cho học sinh. Các thầy, cô giáo được phân công, giao nhiệm vụ truyền dạy văn hóa tại các nhà trường cũng tích cực tìm hiểu, sưu tầm tranh, ảnh, tư liệu để khai thác, nắm bắt các nét văn hóa truyền thống của từng dân tộc trên địa bàn, từ đó có thêm kiến thức truyền dạy cho học sinh...

Tìm hiểu chúng tôi được biết, năm học 2016-2017, huyện Quang Bình triển khai thí điểm việc đưa văn hóa truyền thống vào truyền dạy trong nhà trường tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS (nay là Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT) huyện với 250 học sinh người dân tộc thiểu số (DTTS). Kết quả, các em học sinh đã từng bước nâng cao nhận thức về văn hóa dân tộc mình; nắm được kỹ năng hát các làn điệu dân ca, sử dụng các nhạc cụ truyền thống; biết chơi các trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc... Trên cơ sở đó, năm học 2017-2018, huyện triển khai nhân rộng tới tất cả 16 trường THCS trên địa bàn, với tổng số học sinh được tiếp cận là gần 3.470. Từ năm học 2019-2020, ngoài việc tiếp tục duy trì tại 16 trường THCS, huyện Quang Bình đã nhân rộng tới các trường tiểu học với nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp.

Qua hơn 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, theo các cơ quan chức năng huyện Quang Bình, kết quả thu được là rất tích cực. Đa số học sinh người DTTS khi tốt nghiệp THCS đều nhận thức đầy đủ về bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình; từng bước biết hát các làn điệu dân ca, múa các điệu múa truyền thống, biết sử dụng nhạc cụ, chơi các môn thể thao dân tộc...

Thời gian tới, huyện Quang Bình xác định sẽ khắc phục một số tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống thông qua giờ học ngoại khóa tại các trường THCS và tiểu học trên địa bàn đã được xác định trong Nghị quyết số 02-NQ/HU. Trong đó, ưu tiên truyền dạy các loại hình văn hóa truyền thống của các dân tộc đang có nguy cơ mai một, các loại hình của đồng bào DTTS rất ít người. Chú trọng việc tổ chức cho các em học sinh giao lưu, học hỏi trong nội bộ nhà trường và giữa các trường với nhau, đặc biệt là các hoạt động tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử, nghề truyền thống, trải nghiệm các hoạt động tại lễ hội truyền thống trên địa bàn...

TRUNG HIẾU