Ngày 21-3-2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND “Về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định tập trung giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vươn lên mức sống tối thiểu; hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn...

leftcenterrightdel
Thanh Hóa nỗ lực giảm nghèo bền vững. Ảnh minh họa: Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa 

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo, phối hợp tổ chức triển khai các phong trào với nhiều hoạt động thiết thực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, có ý nghĩa chính trị-xã hội, nhân văn sâu sắc, thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các huyện đồng bằng ven biển ký kết chương trình phối hợp, kết nghĩa và hợp tác phát triển kinh tế với các huyện miền núi; phân công các sở, ban, ngành cấp tỉnh giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao từ 30% trở lên. Cùng với các chính sách hỗ trợ của tỉnh, các huyện miền núi cũng có những giải pháp tích cực để huy động mọi nguồn lực thực hiện chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi, từ đó giúp nhiều hộ DTTS vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, từng bước vươn lên làm giàu.

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt và sự vào cuộc của các cấp, các ngành cho công tác giảm nghèo, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Năm 2023, toàn tỉnh giảm được gần 14.600 hộ nghèo (tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,99% năm 2022 xuống còn 3,52% cuối năm 2023), vượt chỉ tiêu đề ra. Đến nay, 100% các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo đã được hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Toàn tỉnh xây dựng được 63 mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, với tổng kinh phí gần 21,8 tỷ đồng. Các cấp, các ngành, các địa phương đã hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao năng lực sản xuất cho 90% người có khả năng lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn có nhu cầu. Giải ngân hơn 4.519 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách xã hội giúp hơn 71.400 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn phát triển sản xuất.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa vẫn còn hơn 35.000 hộ nghèo. Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025...; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua. Tỉnh kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong việc nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người nghèo... Từ đó, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,5%/năm trở lên; tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS giảm bình quân hằng năm 3% trở lên. Phấn đấu đến năm 2030 sẽ không còn huyện nghèo và xã đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

HUYỀN ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.