Để có cơ sở xây dựng và triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi, ngày 5-1-2015, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 DTTS, trong đó quy định Tổng cục Thống kê chủ trì phối hợp với Ủy ban Dân tộc thực hiện cuộc điều tra này với chu kỳ 5 năm một lần. Theo đó, năm 2024 là lần thứ 3 cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 DTTS được tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

leftcenterrightdel

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cùng các đại biểu tiến hành điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của người dân tộc thiểu số tại Hòa Bình. 

 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh bày tỏ, cuộc điều tra làm minh chứng cho thấy, 5 năm qua, đời sống kinh tế của bà con DTTS có thay đổi hay không; các chính sách phát triển vùng dân tộc có đúng đắn, hiệu quả; qua đó củng cố lòng tin, sự đồng thuận của nhân dân với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025; chuẩn bị báo cáo Quốc hội chủ trương phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS giai đoạn 2026-2030... “Kết quả của cuộc điều tra sẽ giúp cho Đảng, Nhà nước xây dựng được những kế hoạch, chiến lược đúng đắn, xây dựng nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước và vùng DTTS”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết.

Tổng cục Thống kê cho hay, cuộc điều tra về thực trạng kinh tế-xã hội của các DTTS nên địa bàn thực hiện chủ yếu ở khu vực vùng sâu, vùng xa, dân cư phân tán. Do đó, quá trình triển khai sẽ gặp nhiều khó khăn, như tiếp cận địa bàn, lập bảng kê hộ DTTS, thu thập thông tin và tổ chức giám sát điều tra. Do đó, công tác tập huấn, tuyển chọn điều tra viên được các địa phương thực hiện kỹ lưỡng. Đặc biệt, công tác điều tra sẽ được tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng các chương trình phần mềm giúp việc quản lý điều tra, rút ngắn thời gian tổng hợp, rà soát số liệu với độ chính xác cao hơn để có thể công bố kết quả điều tra sớm nhất trong năm 2025.

Cuộc điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 DTTS năm 2024 được thực hiện tại 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 51 tỉnh có xã thuộc vùng DTTS và miền núi theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ và 3 tỉnh, thành phố có các xã, phường, thị trấn có nhiều người DTTS sinh sống, gồm: TP Hồ Chí Minh, Long An và Hà Tĩnh. Cuộc điều tra lần này hướng đến việc cung cấp thông tin toàn diện về dân số và phân bố dân cư, tiếp cận cơ sở hạ tầng, kinh tế, nghèo đói, an sinh xã hội, văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, y tế và vệ sinh môi trường nông thôn, cán bộ, đảng viên, di cư tự do, tôn giáo, tín ngưỡng, an ninh nông thôn vùng DTTS. Đối tượng điều tra bao gồm: Hộ dân cư người DTTS; nhân khẩu thực tế thường trú tại các hộ DTTS tính đến thời điểm điều tra (bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang hiện đang ăn, ngủ tại hộ), không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của Quân đội và Công an...

Bài và ảnh: MINH ĐỨC

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan