Huyện Mèo Vạc là nơi sinh sống của 17 dân tộc với dân số hơn 95.000 người; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 96%; có 17 xã và 1 thị trấn, trong đó có 3 xã biên giới. Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ, huyện Mèo Vạc đã tập trung đầu tư xây dựng các dự án, công trình cấp thiết cho người dân như cứng hóa hệ thống đường giao thông nông thôn, nước sinh hoạt, hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất, nhà văn hóa thôn, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà...

Đặc biệt, xác định Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là "động lực" phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với tổng nguồn vốn được phân bổ trong 3 năm 2022, 2023, 2024 hơn 533 tỷ đồng, huyện tập trung vào hỗ trợ sản xuất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, nhà ở, giáo dục, y tế, giảm nghèo, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc… nhờ đó, đời sống của người dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ giảm nghèo bình quân của huyện đạt hơn 6%/năm. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025 giảm 6,32% so với cuối năm 2022…

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, những ngôi nhà tạm, dột nát của đồng bào dân tộc thiểu số được thay thế bằng những ngôi nhà mới kiên cố giúp người dân ở vùng cao biên giới huyện Mèo Vạc (Hà Giang) “an cư – lạc nghiệp”. 
leftcenterrightdel

Đường giao thông nông thôn được bê tông hóa vào tận các thôn xa xôi tại xã biên giới Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang). 

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
Đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mèo Vạc (Hà Giang) phát triển chăn nuôi, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình. 
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
Truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang) được gìn giữ và phát huy. 
leftcenterrightdel
Đồng chí Ngô Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc (Hà Giang) kiểm tra hiệu quả dự án hỗ trợ chăn nuôi bò tại xã Cán Chu Phìn. 
leftcenterrightdel
Công tác triển khai, thực hiện gắn với kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án. 
leftcenterrightdel
Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. 
leftcenterrightdel
Đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mèo Vạc nói riêng, tỉnh Hà Giang nói chung phấn khởi, vững tin theo Đảng, Nhà nước; tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, chung tay bảo vệ sự bình yên nơi địa đầu Tổ quốc. 

KIM THU (thực hiện)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.