Dàn nhạc ngũ âm của đồng bào Khmer ở An Giang thường xuyên sử dụng 8 loại nhạc cụ là: Sakho-thôm (trống lớn), Kha so-somphô (trống nhỏ), Rô-Niết-ek (đàn thuyền dẫn đầu), Rô-Niết-thung (đàn thuyền), Rô Neat Det (đàn sắt), Kung Toch (đàn đồng nhỏ), Kung Thum (đàn đồng lớn), Chhung (thành sắt gõ). Hiện nay, nhạc ngũ âm vẫn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tôn giáo và hoạt động hằng ngày của bà con đồng bào dân tộc Khmer. Nhạc ngũ âm không đơn thuần chỉ là âm nhạc mà còn mang tính gần gũi, thân thuộc, thiêng liêng, cao quý trong đời sống sinh hoạt văn hóa của bà con đồng bào dân tộc Khmer.

leftcenterrightdel
 Dàn nhạc ngũ âm của đồng bào Khmer biểu diễn tại chùa Svai Tà Som, ấp An Hoà, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

 

leftcenterrightdel
Thành viên chơi Kha so-somphô (trống nhỏ) của dàn nhạc ngũ âm. 

 

leftcenterrightdel
 Nhạc cụ Chhung (thành sắt gõ).

 

leftcenterrightdel
Thành viên dàn nhạc ngũ âm chơi nhạc cụ Kung Thum (đàn đồng lớn). 

 

leftcenterrightdel
Chơi nhạc cụ Rô Neat Det (đàn sắt) trong dàn nhạc ngũ âm tại chùa Svai Tà Som. 


ĐÌNH MINH (thực hiện)