Trả lời: Ngày 18-7-2011, Bộ Quốc phòng có Chỉ thị số 97/CT-BQP về việc tuyển dụng, giải quyết việc làm cho con đẻ của thương, bệnh binh nặng thuộc các Trung tâm điều dưỡng thương binh.

Theo đó, con đẻ của thương binh, bệnh binh nặng đang điều trị tại các Trung tâm điều dưỡng thương binh do Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý chưa có việc làm nếu có nguyện vọng phục vụ trong Quân đội, được tiếp nhận, nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Trường hợp của anh không rõ là con đẻ của thương binh nặng đang điều trị tại các Trung tâm điều dưỡng thương binh hay đang điều dưỡng tại gia đình. Đề nghị anh liên hệ với cơ quan quân sự địa phương hoặc ngành Lao động-Thương binh và Xã hội địa phương để được xem xét giải quyết theo quy định hiện hành.

NGỌC ANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.