leftcenterrightdel
Luyện tập khối đứng. Ảnh: NGUYỄN HIỂN 

Ngày 18-9-2023, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật thì sĩ quan có thời gian công tác ở ngành nghề đặc thù quân sự được xếp lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì thời gian đó được quy đổi để hưởng trợ cấp một lần khi thôi phục vụ tại ngũ hoặc khi đang trong thời gian phục vụ tại ngũ mà hy sinh, từ trần. Sĩ quan làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm khác nhau thì mức quy đổi thời gian công tác để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ tại ngũ cũng khác nhau.

Thời gian tăng thêm do quy đổi khi làm việc ở các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nêu trên chỉ được thực hiện để tính hưởng trợ cấp một lần đối với sĩ quan khi thôi phục vụ tại ngũ hoặc hy sinh, từ trần; không được tính là thời gian công tác thực tế trong Quân đội.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh để trả lời cử tri.

Cổng thông tin Điện tử Bộ Quốc phòng

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.