Trả lời: Khoản 2 và khoản 3 Điều 30 Thông tư số 136/2020/TT-BQP, ngày 29-10-2020 quy định thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần ở các cấp trong Bộ Quốc phòng như sau:

- Trong thời hạn 5 ngày đối với cấp trung đoàn và tương đương, 5 ngày đối với cấp sư đoàn và tương đương, 5 ngày đối với đơn vị trực thuộc Bộ, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan nhân sự hoàn chỉnh hồ sơ gửi Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel

Khoản 2 và khoản 3 Điều 30 Thông tư số 136/2020/TT-BQP quy định thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần ở các cấp trong Bộ Quốc phòng. Ảnh minh họa: mod.gov.vn

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng hoàn thành việc ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với người lao động.

- Thời hạn trao quyết định hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần đến người lao động trước ngày người lao động phục viên, xuất ngũ, thôi việc tối thiểu là 5 ngày (đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ, gửi Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng trước ngày người lao động phục viên, xuất ngũ, thôi việc tối thiểu là 30 ngày).

- Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ: Sau 15 ngày kể từ ngày Thủ trưởng đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng ký quyết định xuất ngũ, cơ quan nhân sự các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổng hợp hồ sơ theo quy định gửi về Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng để có cơ sở xác nhận quyết toán và cấp kinh phí chi Bảo hiểm xã hội cho đơn vị.

* Trường hợp hồ sơ không được giải quyết thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho người lao động biết bằng văn bản và nêu rõ lý do.

THANH HẢI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính sách xem các tin, bài liên quan.