Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Kết luận số 83-KL/TW năm 2024 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1-7-2024.

Về nội dung cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công), Kết luận này nêu rõ: Thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1-7-2024.

Cụ thể, điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng (tháng 6-2024); đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995 nếu sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng/tháng, có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh để bằng 3,5 triệu đồng/tháng; điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công theo mức chuẩn trợ cấp từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng/tháng (tăng 35,7%), giữ nguyên tương quan hiện hưởng các mức trợ cấp ưu đãi người có công so với mức chuẩn trợ cấp; điều chỉnh trợ cấp xã hội theo mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng (tăng 38,9%).

Như vậy, từ ngày 1-7-2024, tiền trợ cấp xã hội theo mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng (tăng 38,9%).

leftcenterrightdel
Trợ cấp xã hội tăng từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng từ ngày 1-7-2024. Ảnh minh họa: daibieunhandan.vn

Người cao tuổi thuộc trường hợp nào sẽ được nhận trợ cấp xã hội?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vừa chính thức được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV (có hiệu lực từ ngày 1-1-2025), công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng (trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ), hoặc người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện quy định, thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, do ngân sách Nhà nước bảo đảm.

Đồng thời, luật cũng quy định, trên cơ sở đề nghị của Chính phủ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, và khả năng của ngân sách Nhà nước từng thời kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Mức trợ cấp xã hội cao nhất là 1.250.000 đồng/tháng

Với việc được tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội lên 500.000 đồng/tháng, mức trợ cấp của các đối tượng sau sẽ được nhiều nhất, đó là:

- Các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hệ số 2,5, tương ứng 1.250.000 đồng/tháng có: Trẻ em dưới 4 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS dưới 4 tuổi thuộc hộ nghèo; trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật đặc biệt nặng.

- Hệ số 2,0, tương ứng 1.000.000 đồng/tháng, gồm các đối tượng: Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo từ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi; người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo từ đủ 80 tuổi trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng; trẻ em khuyết tật nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật nặng.

- Các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hệ số 1,5, tương ứng 750.000 đồng/tháng gồm: Trẻ em từ đủ 4 tuổi trở lên; người thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng mà từ đủ 16 tuổi; người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi; người khuyết tật nặng.

THẢO PHƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.