Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Báo Quân khu 2 

Các cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan quân sự địa phương làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền động viên mọi nguồn lực, tập trung thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa công tác chăm sóc người có công với cách mạng, phát huy sức mạnh tổng hợp, đưa Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trở thành hoạt động thường xuyên. Chủ động rà soát, kịp thời phát hiện những nội dung vướng mắc, khó khăn, bất cập, khảo sát chặt chẽ tình hình thực tiễn của địa phương để xác định nội dung, phương pháp, hình thức phù hợp trong tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa...

Từ năm 2017 đến nay, Quân khu 2 đã thẩm định, xét duyệt, giải quyết cho hơn 330.000 đối tượng hưởng trợ cấp một lần và gần 400 đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng đối tượng và chế độ quy định. Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 đã quyên góp, ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng với số tiền hơn 2 tỷ đồng; tặng 216 sổ tiết kiệm; phụng dưỡng 44 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đóng góp gần 30.000 ngày công tu sửa các công trình tình nghĩa, giúp đỡ gia đình chính sách; xây dựng và bàn giao 83 nhà tình nghĩa.

NGỌC GIANG