Nội dung Quyết định số 7823/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc lùi đóng kinh phí công đoàn, đối với doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng nêu rõ: Các doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia Bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 1-1-2023 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31-12-2023.

leftcenterrightdel

Doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia Bảo hiểm xã hội trở lên được lùi đóng bảo kinh phí công đoàn đến ngày 31-12-2023.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xem xét, xác định và chịu trách nhiệm về việc quyết định cho doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31-12-2023 và báo cáo tình hình thực hiện Quyết định này về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tài chính) trước ngày 31-1-2024.

Tin, ảnh: ĐẶNG LỢI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.