Đây là nội dung tại Nghị quyết 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 vừa được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký chứng thực ban hành.

Cụ thể, Nghị quyết nêu rõ: Lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết 23/2021/QH15 của Quốc hội; ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.

Như vậy, thay vì thực hiện cải cách tiền lương từ 1-7-2022, Quốc hội đã quyết định lùi cải cách tiền lương với công chức, viên chức.

Do chưa thực hiện cải cách tiền lương, nên tiền lương năm 2022 của nhóm khu vực nhà nước vẫn sẽ thực hiện theo lương cơ sở như hiện tại với công thức sau:

 Tiền lương = Hệ số lương  x  Mức lương cơ sở 2022

Trong đó, mức lương cơ sở 2022 là 1,49 triệu đồng/tháng (Mức lương này được thực hiện từ ngày 1-7-2019 đến nay).

leftcenterrightdel
Quốc hội đã quyết định lùi cải cách tiền lương với công chức, viên chức thay vì thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1-7-2022. Ảnh minh họa: vtv.vn 

Đề xuất tăng lương hưu 7,4% từ đầu năm 2022

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.  

Theo đó, về phần căn cứ xây dựng dự thảo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất bổ sung “Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13-11-2021 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.”

Đối tượng điều chỉnh bao gồm:

- Những người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1-1-2022.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ 1-1-1995 sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức chung mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

Về mức điều chỉnh, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất điều chỉnh chung cho tất cả các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng với mức 7,4%.

Sau khi điều chỉnh theo mức chung, những người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng dưới 2.500.000 đồng/tháng điều chỉnh tiếp.

Cụ thể:

- Tăng thêm 200.000 đồng/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.300.000 đồng/tháng trở xuống;

- Tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.300.000 đồng/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/tháng.

Thời gian áp dụng điều chỉnh từ ngày 1-1-2022. 

HẰNG PHƯƠNG