Cụ thể, công văn số 4703/TLĐ-QHLĐ do đồng chí Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký ngày 4-8-2022 nêu rõ: Hiện nay, cả nước có trên 60% công nhân lao động đang phải thuê nhà ở gần các khu công nghiệp, khu chế xuất - nơi tập trung đông công nhân lao động. Tuy nhiên, tốc độ phát triển nhà ở dành cho người lao động còn chậm, nhiều lao động đang gặp khó khăn về chỗ ở hoặc có chỗ ở nhưng chất lượng sinh hoạt còn thấp.

Trước tình hình đó, ngày 28-3-2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Quyết định này được đánh giá rất kịp thời và cần thiết để hỗ trợ, giải quyết phần nào khó khăn về chỗ ở đối với đối tượng này.

leftcenterrightdel
 Công đoàn hỗ trợ công nhân thuê nhà trọ tại tỉnh Hải Dương. Ảnh minh họa: sggp.org.vn

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg trong tháng 8-2022 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đôn đốc, kiến nghị và phối hợp với chủ doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của Chính phủ về việc người lao động được hỗ trợ thuê nhà (đối tượng, các điều kiện quy định về mức hỗ trợ và trình tự thủ tục về hồ sơ…); chủ động đề xuất, kiến nghị và phối hợp hỗ trợ với chủ doanh nghiệp triển khai lập danh sách, các biểu mẫu đăng ký thủ tục thực hiện hỗ trợ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Kiến nghị và phối hợp với chính quyền đồng cấp giải quyết các vướng mắc phát sinh về trình tự thủ tục hồ sơ của người lao động để kịp thời được hỗ trợ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng yêu cầu các cấp công đoàn tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg tại địa phương, đơn vị, nêu những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc và kiến nghị, đề xuất.

ĐẶNG LỢI