leftcenterrightdel
Đoàn chủ tịch và thư ký điều hành đại hội. 

5 năm qua, hoạt động công đoàn công ty đã có bước phát triển vững chắc, đổi mới cả về nội dung cũng như phương thức hoạt động. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động công ty luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đoàn kết nhất trí, khắc phục mọi khó khăn, tích cực xây dựng các cấp bộ Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel

 Thủ trưởng Cục Chính trị (Tổng cục Hậu cần) và lãnh đạo Công ty TNHH MTV X20 Thái Nguyên chúc mừng Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 và đại biểu dự Đại hội Công đoàn Tổng cục Hậu cần lần thứ IX. 

Các phong trào thi đua trong tổ chức công đoàn được triển khai sâu rộng, nội dung, mục tiêu thi đua được cụ thể hóa sát thực tiễn, tập trung đột kích vào khâu yếu, việc mới trong sản xuất; đồng thời, rèn luyện nâng cao ý thức kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, tác phong công nghiệp cho người lao động. Giai đoạn 2018-2023, qua các phong trào thi đua đã có 45 sáng kiến được áp dụng, trong đó có 25 sáng kiến đăng ký tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến vượt khó vươn lên, chiến thắng đại dịch Covid-19 giai đoạn 2017-2022” do đoàn viên công đoàn, người lao động làm chủ. Các sáng kiến đã góp phần tiết kiệm nguyên, phụ liệu, giảm chi phí, tăng năng suất lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ việc thực hiện tốt phong trào thi đua và các Cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được các cấp khen thưởng.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham quan các sản phẩm do đoàn viên công đoàn, người lao động của Công ty sản xuất. 

 Đại hội thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm 5 năm tới, trong đó, trọng tâm là: Nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức hoạt động, tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trong mọi hoạt động công đoàn. Coi trọng giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Thủ trưởng Cục Chính trị (Tổng cục Hậu cần) chụp ảnh cùng các đại biểu dự đại hội.  

 

Phát biểu tại Đại hội, Trung tá Chu Văn Đệ, Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần X20 (Tổng cục Hậu cần) nhấn mạnh: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty, đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Theo đó, tổ chức công đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tổ chức triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào trong quản lý, sản xuất của Công ty, góp phần thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Công ty TNHH MTV X20 Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 7 đồng chí và 8 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Tổng cục Hậu cần lần thứ IX.

Tin, ảnh: THĂNG BẢY