Quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 31/TTr-LĐTBXH ngày 12-6.

Danh sách 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an gồm: Liệt sĩ Hoàng Trung (nguyên quán: Nghi Thu, Cửa Lò, Nghệ An), Thiếu tá Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk); Liệt sĩ Trần Quốc Thắng (nguyên quán: Thạch Bình, Thạch Hà, Hà Tĩnh), Thiếu tá Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; Liệt sĩ Hà Tuấn Anh (nguyên quán: Đồng Lợi, Triệu Sơn, Thanh Hóa), Đại úy Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân (nguyên quán: Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An), Đại úy Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Danh sách 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk gồm: Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên (nguyên quán: Liên Nghĩa, Văn Giang, Hưng Yên), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Văn Dũng (nguyên quán: Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An), Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TTXVN