* Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức xác định tỷ lệ tinh giản biên chế: Đến năm 2021 giảm tối thiểu 10%, khoảng 35.000 đến 40.000 người/năm (tương đương 1,5-2%).

* Từ năm 2015 đến hết tháng 5-2017, tổng số đối tượng giải quyết tinh giản biên chế là 24.804 người, nghỉ hưu trước tuổi 21.385 người. Bộ Nội vụ đánh giá con số này so với chỉ tiêu phải giảm mỗi năm 1,5-2% là quá ít.

* Năm 2016, chỉ tiêu biên chế là 3.725.559 người, nhưng con số thực tế là 3.734.302 người (tăng 8.743 người).

* Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định: Tinh giản biên chế phải kết hợp với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức một cách hợp lý. Nhưng hiện nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị tinh giản một cách cơ học là 10% mà chưa chú ý cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức.

* Nếu tinh giản biên chế 1,5%/năm thì ngân sách giảm được 800-900 tỷ đồng/năm.

* Năm 2017, có 20 bộ, ngành đề xuất tăng biên chế; 2 bộ (Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ) đề xuất giảm biên chế; 11/63 tỉnh, thành phố vượt 7.951 biên chế so với chỉ tiêu.

AN DUYÊN (tổng hợp)