Mục tiêu này gắn với xây dựng nền công vụ, hành chính tiên tiến, phục vụ người dân, doanh nghiệp, kiến tạo phát triển, đặc biệt là phát huy điều kiện, cơ hội từ Nghị quyết số 98/2023/QH15 (Nghị quyết 98) về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.

Trong gần 40 năm đổi mới, TP Hồ Chí Minh đã xây dựng được nền công vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển, thể hiện ở sự chủ động nắm bắt kinh tế thị trường, đội ngũ cán bộ và công tác lãnh đạo, điều hành năng động, tiên phong ở những mô hình, cách làm mới, mở rộng các dịch vụ công giúp quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ, thu hút đầu tư nước ngoài và tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ở mức cao, ổn định, trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước...

Tuy nhiên, những năm gần đây, nền công vụ của TP Hồ Chí Minh bộc lộ một số trở ngại, chưa đồng bộ, thích ứng với những yêu cầu, đòi hỏi mới. Nhiều dự án, chương trình lớn trong quá trình triển khai gặp những rào cản, khó khăn, giải quyết thủ tục hành chính, quy hoạch còn chậm, gây ảnh hưởng đến tiến độ. Tình trạng thiếu cán bộ, thu nhập cán bộ, công chức còn thấp, chất lượng cán bộ ở một số lĩnh vực còn thiếu, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia ở các lĩnh vực mũi nhọn.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / qdnd.vn 

Các chuyên gia cho rằng, để thực hiện, khai thác các điều kiện, cơ hội mới đòi hỏi thành phố cần xây dựng một nền công vụ kiểu mới gắn với đề án chiến lược để xây dựng một mô hình siêu đô thị mới cho TP Hồ Chí Minh. Bởi vì, nền tảng, bệ phóng cho một đô thị phát triển đòi hỏi xây dựng hệ thống quản trị đô thị thích ứng, trong đó nền công vụ có vai trò nòng cốt, giúp giải quyết, xử lý, cung ứng mọi dịch vụ công cho xã hội và nền kinh tế.

Nhằm hướng đến hiện đại hóa nền công vụ, theo chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh, hiện nay Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh đang triển khai xây dựng Đề án xây dựng nền công vụ TP Hồ Chí Minh hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2024-2030. Đề án gắn với yêu cầu tìm hiểu, đúc kết giá trị từ những mô hình phát triển của một số quốc gia tiên tiến trên thế giới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Pháp, Đức... để rút kinh nghiệm, vận dụng vào thực tiễn của thành phố.

TP Hồ Chí Minh đưa ra mục tiêu, tôn chỉ của nền công vụ hiện đại là "phụng sự nhân dân", "kiến tạo phát triển"; tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả và biên chế, số lượng người làm việc được phân bổ phù hợp với đặc thù của đô thị đặc biệt. Tiến sĩ Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thực hiện Nghị quyết 98 khi góp ý về xây dựng đề án trên cho rằng, cần phát huy lợi thế, cơ hội và điều kiện của Nghị quyết 98 trong xây dựng nền công vụ hiện đại, xây dựng mô hình chính quyền đô thị phù hợp với vị trí, vai trò của thành phố.

Đặc biệt, cần chú trọng nghiên cứu các giải pháp cụ thể hóa phân cấp, phân quyền cho các đô thị trực thuộc thành phố, nâng cao vai trò của sở, ngành trong chức năng quản lý nhà nước chứ không chỉ dừng lại ở tham mưu cho UBND thành phố như hiện nay.

Theo đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, để hiện đại hóa nền công vụ hoạt động hiệu lực, hiệu quả thì phải triển khai 3 trụ cột: Thu nhập tăng thêm, chính sách nhà ở và tạo cơ hội thăng tiến trong vị trí làm việc.

Làm tốt 3 trụ cột đó sẽ xây dựng được một nền hành chính, nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, với mục tiêu kiến tạo-phục vụ, đáp ứng yêu cầu đột phá phát triển thành phố trong thời đại mới. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố cần bảo đảm đủ về số lượng, có chất lượng cao, phong cách làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu của nhân dân, xã hội.

QUỐC MINH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.