leftcenterrightdel
Nguồn: Tổng cục Thống kê 
Đồ họa: TÔ NGỌC