Từ định hướng ngành và đòi hỏi của thực tiễn, các đơn vị kiểm toán đã có những chia sẻ, đề xuất cụ thể nhằm góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán. Theo đó, việc thực hiện các giải pháp phải được thống nhất từ khâu chuẩn bị cho đến tổ chức triển khai kiểm toán với các nguồn lực được chuẩn bị tốt cho hoạt động kiểm toán. Đại diện Phòng Kiểm toán môi trường (Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành III) cho biết, kiểm toán môi trường là lĩnh vực mới, khó, đòi hỏi đội ngũ kiểm toán viên phải đáp ứng những yêu cầu cao để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm toán.

Trong đó, giải pháp đầu tiên là tăng cường năng lực cho đội ngũ kiểm toán viên thông qua đào tạo, khuyến khích tự đào tạo; thu hút đội ngũ kiểm toán viên có chuyên môn, công tác trong lĩnh vực môi trường; tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm về kiểm toán môi trường... 

leftcenterrightdel

 Hoạt động nghiệp vụ của các kiểm toán viên. Ảnh: THU HÀ

Thông qua kinh nghiệm tổ chức Đoàn kiểm toán việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Công đạt được nhiều kết quả tốt, Phó kiểm toán trưởng KTNN khu vực II Đinh Văn Dũng nhấn mạnh đến yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc kiểm toán, nhất là khi áp dụng loại hình kiểm toán hoạt động vào kiểm toán môi trường.

Bên cạnh đó, do kiểm toán môi trường là lĩnh vực kiểm toán khó, KTNN chưa có nhiều kinh nghiệm nên Đoàn kiểm toán phải tìm hiểu kỹ vấn đề thông qua công tác khảo sát, thu thập thông tin. Đồng thời Đoàn kiểm toán cần chú trọng áp dụng phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu để đưa ra tiêu chí, đánh giá phù hợp và mang tính khả thi cao... 

Theo nhận định từ các chuyên gia, ngoài việc tăng cường loại hình kiểm toán hoạt động, để đánh giá một cách toàn diện các vấn đề môi trường, các cuộc kiểm toán có thể được tổ chức dưới hình thức kết hợp giữa 3 loại hình kiểm toán gồm: Kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động nhằm đánh giá một cách toàn diện công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công phục vụ cho việc kiểm toán môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

Đặc biệt, KTNN cần tăng cường sử dụng nguồn lực chuyên gia để gia tăng các phát hiện kiểm toán, cũng như giúp kiểm toán viên có thêm cơ hội học tập, trao đổi và tiếp thu kinh nghiệm trong xử lý vấn đề, nhất là đối với bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán môi trường. 

Bên cạnh đó, KTNN cần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về kiểm toán môi trường một cách đầy đủ, chính xác và khoa học. Từ đó, giúp kiểm toán viên thu thập thông tin để lựa chọn chủ đề kiểm toán tiềm năng, hỗ trợ quá trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm và trung hạn.

ANH VIỆT

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.