Phóng viên (PV): Đồng chí Tư lệnh cho biết những điểm nhấn, nét mới trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn của Binh đoàn 15 những năm qua?

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ: Với phương châm “Sống cuộc sống của người lao động (NLĐ), nói tiếng nói của NLĐ”, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, trong đó có 3 điểm nhấn nổi bật. Một là, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, hoạt động tự chủ, có năng lực đàm phán, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể với giám đốc doanh nghiệp; kiến tạo môi trường dân chủ, minh bạch, bảo đảm mọi quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và NLĐ.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ.

Hai là, đổi mới toàn diện nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, vận động, tập hợp đoàn viên, NLĐ. Chú trọng nâng cao chất lượng học tập chính trị; đổi mới, đa dạng phong trào văn hóa, văn nghệ, các cuộc thi bằng hình thức sân khấu hóa. Thông qua sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt thôn, làng và các mô hình “Dân vận khéo”... để giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật cao, đoàn kết, đồng thuận cùng đơn vị vượt qua mọi khó khăn.

Ba là, mở rộng các chương trình, hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ. Trong 5 năm qua, Binh đoàn 15 đã trao 8.176 suất quà tặng cán bộ, đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng. Hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật cho hàng nghìn hộ gia đình để phát triển kinh tế, tạo thu nhập ngoài lương từ 50 đến 100 triệu đồng/năm. Huy động các nguồn lực xây mới 44 ngôi nhà, sửa chữa 18 ngôi nhà cho đoàn viên, NLĐ khó khăn về nhà ở...

PV: Vậy phong trào công nhân và hoạt động công đoàn đã có những đóng góp như thế nào đối với đơn vị và địa phương, thưa đồng chí Tư lệnh?

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ: Phải khẳng định, trong những năm qua, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn đã đóng góp quan trọng vào sự lớn mạnh, trưởng thành của Binh đoàn 15 và phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường tiềm lực, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh của địa phương.

leftcenterrightdel
Công ty 715 (Binh đoàn 15) tổ chức lễ "Gắn kết hộ" năm 2023. 

Từ năm 2017 đến nay, đã có 32 đề tài, 7 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công trình, sản phẩm của ĐVCĐ, làm lợi cho đơn vị gần 2,2 tỷ đồng. Cùng với đó là các phong trào: “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “5 nhất, 3 không”... được triển khai rộng khắp, thực chất, hiệu quả. Qua đó, khích lệ, động viên đoàn viên, NLĐ tích cực lao động sản xuất, góp phần để Binh đoàn 15 đạt năng suất ấn tượng trong điều kiện dịch bệnh, kinh tế thế giới suy thoái. Trong đó, năm 2022, lợi nhuận vượt trên 50%. Năm 2023, dự kiến giá trị sản xuất đạt 1.610,91 tỷ đồng; doanh thu đạt 1.564,65 tỷ đồng và bảo đảm thu nhập bình quân cho NLĐ 9,67 triệu đồng/người/tháng...

Đặc biệt, Binh đoàn 15 đứng chân và thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 271 thôn, làng của 4 tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình, Bình Định với hơn 250km đường biên giới. Bên cạnh đầu tư xây dựng hạ tầng, các công trình lưỡng dụng, vừa phục vụ dân sinh, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, Binh đoàn 15 còn chỉ đạo 100% đội sản xuất kết nghĩa với 271 thôn, làng; bố trí 67 đồng chí cán bộ tham gia các tổ chức của địa phương; triển khai nhiều mô hình “Dân vận khéo”, nhất là mô hình “Gắn kết hộ”. Từ 30 cặp hộ năm 2006 đến nay Binh đoàn 15 đã có 4.268 cặp hộ gắn kết. Các cặp hộ gắn kết “như cây một gốc, như con một nhà”, “no đói có nhau”, “sướng khổ cùng nhau”, không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế mà còn củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn. Đồng thời huấn luyện cho đoàn viên, NLĐ trở thành những chiến sĩ tự vệ có kỹ năng chiến đấu giỏi, những “cột mốc sống”, hạt nhân chính trị bảo vệ chủ quyền, an ninh, biên giới quốc gia.

PV: 5 năm tới, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn của Binh đoàn 15 sẽ hướng vào những vấn đề trọng tâm nào, thưa đồng chí Tư lệnh?

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ: Dự báo những năm tới, bên cạnh thuận lợi cơ bản, Binh đoàn 15 phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Vì vậy, ngay trong Đại hội đại biểu công đoàn Binh đoàn lần thứ V (2023-2028) phải quán triệt sâu sắc, toàn diện tinh thần “7 dám” theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chỉ huy đối với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức công đoàn phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh trên từng địa bàn. Tổ chức các phong trào, mô hình rộng khắp, thực chất nhằm tuyên truyền, giáo dục, tập hợp đoàn viên, NLĐ để hiện thực hóa các mục tiêu: Không có ĐVCĐ thuộc diện hộ nghèo; không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, phúc lợi xã hội; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, gắn bó mật thiết với nhân dân, tích cực giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên địa bàn đóng quân. 

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGUYỄN ANH SƠN (thực hiện)

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.