Điều cần nhấn mạnh ở đây là cả hai “đầy tớ” của dân, mỗi người đã có trên mười lần nhận hối lộ với số tiền lên đến hơn 14 tỷ đồng. Nếu không bị phát hiện và lôi ra ánh sáng, với cái thói “Quen mui thấy mùi ăn mãi” và bản tính “Máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê” ("hơi đồng" nghĩa là "mùi đồng tiền") thì có lẽ số lần nhận hối lộ của họ không dừng lại ở đó.

Hậu quả do nạn hối lộ và nhận hối lộ gây ra rất nguy hại cho đất nước, chế độ vì nó làm tổn hại tới danh dự, uy tín của Đảng, Nhà nước và bộ máy công quyền. Có lẽ cũng nên đặt câu hỏi: Trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay, những ai đã và đang “nhúng chàm” nhưng chưa bị lộ, những “con sâu múp míp” nào được bao bọc bởi "cái vỏ" cán bộ, đảng viên “trung thành, chính trực, thanh liêm” hào nhoáng bên ngoài? Những kẻ tham nhũng và nhận hối lộ đã rất coi thường điều lệ, kỷ luật của Đảng cũng như kỷ cương, pháp luật Nhà nước. Có lẽ câu nói “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi” rất phù hợp với những cán bộ thoái hóa biến chất như vậy.

Không thể nói khác được, tham nhũng, hối lộ đúng là “giặc nội xâm”, thứ giặc lén lút, lẩn khuất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của chúng ta vô cùng nguy hiểm. Thứ giặc này rất biết cách ngụy trang, tinh vi che giấu hành vi của mình, nói một đằng làm một nẻo là cách thức quen thuộc của họ. Thứ giặc này còn gớm ghiếc hơn giặc ngoại xâm vì nó làm suy yếu Đảng từ trong Đảng, chống phá Nhà nước từ trong Nhà nước, tiêu diệt Tổ quốc từ trong lòng Tổ quốc.

Nếu chúng ta không thực sự kiên quyết phòng, chống, phát hiện, tiêu diệt loại giặc này thì đất nước, dân tộc, chế độ sớm muộn sẽ lâm nguy. Tuy nhiên, cuộc chiến đấu chống "quốc nạn" tham nhũng, hối lộ rất phức tạp bởi những kẻ cơ hội, thoái hóa biến chất không thiếu “mưu ma chước quỷ” nhằm che giấu hành vi mờ ám, khuất tất của họ.

Trong thời gian vừa qua, cuộc chiến đấu chống tham nhũng, hối lộ, tiêu cực diễn ra thực sự quyết liệt và thu được kết quả rất đáng ghi nhận. Nhân dân tin vào tinh thần, mưu lược, hành động chống "giặc nội xâm" của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta. Một vụ việc tham nhũng, hối lộ được phanh phui, một kẻ thoái hóa biến chất được lôi ra ánh sáng, một tên phạm tội bị trừng phạt là một chiến công của Đảng, của Nhà nước và của nhân dân.

Vấn nạn tham nhũng hiện nay rất cần được nhìn thẳng, nói thật. Khi nhìn đúng sự thật, Đảng sẽ có những quyết sách đúng đắn trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực để làm cho các tổ chức trong hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh. Phải làm đúng như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra là: Phải phòng, chống tham nhũng từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ trong trứng, tránh để thành ung nhọt mới phát hiện ra và xử lý.

Tôi nghĩ, nhân dân vẫn là "tai mắt" và là một trong những thành phần chủ lực rất quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay. Trong chống ngoại xâm, nhờ sức mạnh nhân dân đoàn kết dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng mà chúng ta đã giành những thắng lợi vĩ đại, thì trong chống “giặc nội xâm” vẫn phải biết lắng nghe dân, dựa vào dân để đẩy lùi, đánh bại thứ giặc nguy hại này.

Nên và cần thiết phải trao cho các tổ chức đại diện cho nhân dân những quyền lực thực sự để phát huy sức mạnh vô địch của quần chúng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Bài học về vai trò, sức mạnh của nhân dân mà Bác Hồ hay nhắc tới vẫn còn nguyên vẹn giá trị trong sự nghiệp “phò chính, trừ tà” hiện nay.

NGUYỄN HỮU QUÝ