Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh giới thiệu với đoàn thế mạnh của tỉnh về vị trí địa lý, hệ thống giao thông, phát triển kinh tế... Hiện tại, tỉnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đứng thứ 5 cả nước với gần 1.500 dự án, có tổng vốn đăng ký 32,4 tỷ USD. Các nhà đầu tư Hàn Quốc đứng đầu về số dự án FDI và vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh với 426 dự án có tổng số vốn 7,2 tỷ USD... Ông Chung Yong Rae cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và nhấn mạnh, quận Yuseong có mối quan hệ hợp tác, giao lưu trên nhiều lĩnh vực với huyện Nhơn Trạch và tỉnh Đồng Nai. Mối quan hệ này đang phát huy hiệu quả tích cực. Lãnh đạo quận sẽ nỗ lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Đồng Nai và các địa phương của tỉnh trong thời gian tới.

TÙNG ĐĂNG