Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm và tặng quà Lữ đoàn Tên lửa bờ 682

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm và tặng quà Lữ đoàn Tên lửa bờ 682