Hiện nay, Bình Dương có trên 1,3 triệu công nhân, lao động. Toàn tỉnh hiện có hơn 4.100 Công đoàn cơ sở với hơn 822.000 đoàn viên công đoàn/882.069 lao động trong các đơn vị có tổ chức công đoàn, chiếm tỷ lệ 93,2%. Trong Tháng Công nhân, các cấp công đoàn sẽ phối hợp với chính quyền, các ngành, các đoàn thể cùng chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

leftcenterrightdel

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương tổ chức ký kết chăm lo người lao động trong Tháng Công nhân 2023.

leftcenterrightdel
Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ để chăm lo cho công nhân.
leftcenterrightdel

Liên đoàn Lao động phối hợp Tỉnh đoàn Bình Dương ký kết thực hiện hoạt động thiết thực chăm lo

cho thanh niên công nhân hoàn cảnh khó khăn.

leftcenterrightdel
Liên đoàn Lao động phối hợp Tỉnh đoàn Bình Dương trao quà hỗ trợ đến công nhân.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Trao quà hỗ trợ đến người lao động trong Tháng Công nhân 2023.
leftcenterrightdel
Trao tặng xe đạp cho con em công nhân hoàn cảnh khó khăn.
leftcenterrightdel
Chăm lo thanh niên công nhân hoàn cảnh khó khăn ở huyện Bắc Tân Uyên.
leftcenterrightdel
Tỉnh đoàn Bình Dương phối hợp thăm hỏi thanh niên công nhân hoàn cảnh khó khăn bị bệnh.
leftcenterrightdel
Tổ chức các hoạt động văn hóa lành mạnh cho người lao động tham gia.

THUẬN UYÊN-LONG GIANG (thực hiện)