Nhắc đến đồng chí Lý Văn Sinh, Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm Văn Thụ, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An ai cũng tấm tắc ngợi khen bởi tinh thần cầu thị, tâm huyết, nói đi đôi với làm. Còn nhớ nhiều năm trước, khi “bóng tối” hoạt động tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình vẫn còn bao trùm trong cộng đồng xóm bản, ông Sinh đã đi từng nhà tuyên truyền, vận động bà con thoát khỏi “cái nghiện” để chí thú làm ăn. Để nói dân tin, ông Sinh tham gia dạy xóa mù chữ cho người dân; khi có chủ trương hiến đất mở rộng con đường liên xóm, ông tự nguyện làm trước rồi vận động bà con mở đường.

Lúc cao điểm, xóm Văn Thụ có 35/40 hộ dân với 171 nhân khẩu tham gia tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Cùng với sự vào cuộc của các cấp, hiện nay, xóm chỉ còn 3 hộ chưa ký cam kết không tham gia nữa. Ông Sinh là gương sáng được dân tin, dân mến.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo huyện Hòa An thăm gia đình anh Dương Văn Thà, quần chúng ưu tú ở xã Nam Tuấn, huyện Hòa An. 

Hòa An là một trong những huyện trung tâm của tỉnh Cao Bằng, có tổng dân số hơn 56.000 người, trong đó DTTS chiếm đa số. Thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 25-9-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ dân tộc Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô và các DTTS ít người khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 95-KH/HU về công tác cán bộ DTTS huyện Hòa An giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và có lộ trình về công tác cán bộ người DTTS.

Thực hiện kế hoạch trên, Huyện ủy Hòa An đã tập trung làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, chú ý nâng cao tỷ lệ cán bộ là người DTTS ít người trong tổ chức biên chế và cơ cấu quy hoạch cán bộ. Hằng năm, Huyện ủy tiến hành rà soát đánh giá cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực công tác cho cán bộ DTTS. Ưu tiên tuyển chọn những cán bộ, công chức, viên chức DTTS ít người, người địa phương có trình độ chuyên môn tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn.

Thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ từ huyện về xã và ngược lại. Căn cứ vào nhu cầu, chỉ tiêu biên chế được giao hằng năm của các cơ quan, đơn vị, rà soát để định hướng, xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức người DTTS. Nhờ đó đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS từ huyện đến cơ sở ngày càng được nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Theo đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Bí thư Huyện ủy Hòa An, thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả công tác DTTS, nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ DTTS. Trong đó, Huyện ủy tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục đối với con em người DTTS, tạo điều kiện cho con em thi tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp; chủ động phát hiện, định hướng đào tạo nguồn cán bộ trong toàn huyện.

Bài và ảnh: THỦY LAM