Tiêu chuẩn để xét tặng thưởng là các bài viết, công trình có giá trị khoa học, có đóng góp về lý luận và thực tiễn; được dư luận đánh giá tốt; có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm; có tính thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước...; có tác dụng góp phần định hướng sáng tác, định hướng giá trị thẩm mỹ và tham gia có hiệu quả vào việc phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc.

Các tác phẩm xét tặng thưởng phải được công bố, xuất bản trong năm 2023; chưa nhận hỗ trợ kinh phí từ Hội đồng, chưa được nhận giải thưởng ở bất cứ nơi nào khác tính đến trước ngày công bố và trao tặng thưởng ít nhất 2 tuần.

leftcenterrightdel
 Trao thưởng mức A tặng công trình lý luận phê bình văn học nghệ thuật xuất bản năm 2022.

Đối tượng xét hỗ trợ là những người có sách, bài viết về lý luận phê bình văn học nghệ thuật đang hoàn thiện, cần được hỗ trợ, hoàn thành bản thảo trong năm 2024.

Các công trình, bài viết lý luận phê bình dự định nghiên cứu hướng tới những vấn đề lý luận văn nghệ cần quan tâm, những vấn đề thời sự đang đặt ra trong đời sống, những tác phẩm, tác giả đang được dư luận xã hội chú ý. Không nhận đề tài, đề cương đã công bố, đã được các tổ chức, đơn vị hỗ trợ. Tác giả chưa nhận tặng thưởng của Hội đồng cho tác phẩm xuất bản trong năm 2020, 2021, 2022 hoặc chưa được nhận hỗ trợ các năm 2021, 2022, 2023.

Hồ sơ xét tặng thưởng và hồ sơ hỗ trợ gửi về trước ngày 15-4-2024 theo địa chỉ: Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương (số 17 Nguyễn Gia Thiều, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.