Nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng tác phẩm ảnh nghệ thuật

Nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng tác phẩm ảnh nghệ thuật

Xét tặng thưởng và hỗ trợ tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật

Xét tặng thưởng và hỗ trợ tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật

60 tác phẩm đoạt giải văn học, nghệ thuật năm 2023

60 tác phẩm đoạt giải văn học, nghệ thuật năm 2023

19 tác phẩm được trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2022

19 tác phẩm được trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2022

Loạt tác phẩm nghệ thuật và linh vật biểu tượng “đốn tim” giới mộ điệu tại phố Hàn K-Town

Loạt tác phẩm nghệ thuật và linh vật biểu tượng “đốn tim” giới mộ điệu tại phố Hàn K-Town

Trưng bày 65 tác phẩm ảnh nghệ thuật “Bức tranh quê”

Trưng bày 65 tác phẩm ảnh nghệ thuật “Bức tranh quê”

Độc đáo các tác phẩm nghệ thuật từ sô-cô-la

Độc đáo các tác phẩm nghệ thuật từ sô-cô-la

Họa sĩ Nguyễn Quốc Vượng và tác phẩm nghệ thuật “Vị tướng vì hòa bình”

Họa sĩ Nguyễn Quốc Vượng và tác phẩm nghệ thuật “Vị tướng vì hòa bình”

Trưng bày 52 tác phẩm Nghệ thuật Trúc Chỉ Việt Nam

Trưng bày 52 tác phẩm Nghệ thuật Trúc Chỉ Việt Nam