Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII đề ra đó là: "Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế".

leftcenterrightdel
Một góc Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Ảnh: Nam Nguyễn 

Tại triển lãm lần này, Bộ VHTTDL đã trưng bày 320 tác phẩm ảnh nghệ thuật tiêu biểu, 123 tài liệu, hiện vật quý hiếm với các nội dung về văn hóa Việt Nam trước năm 1930; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; văn hóa Việt Nam với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc.

Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử văn hóa của đất nước trong một giai đoạn rất đặc biệt kể từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam đến thời điểm hiện tại mà còn giúp cho mỗi người xem có thêm những ký ức. Đồng thời, truyền cảm hứng cho những người làm văn hóa nghệ thuật về việc cần phải có thêm quyết tâm để phát triển văn hóa nghệ thuật nước nhà.

Bên cạnh đó, triển lãm cũng cho thấy sức sống của văn hóa dân tộc từ truyền thống. Những hình ảnh về di sản văn hóa tại triển lãm đã cho chúng ta thấy được dân tộc của chúng ta có truyền thống lịch sử lâu đời, có kho tàng di sản văn hóa đa dạng và phong phú. Từ đó để thấy được trách nhiệm làm sao để giữ gìn các giá trị di sản văn hóa này….

leftcenterrightdel
Tại triển lãm, Bộ VHTTDL đã trưng bày 320 tác phẩm ảnh nghệ thuật tiêu biểu, 123 tài liệu, hiện vật quý hiếm. Ảnh: Nam Nguyễn 

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng văn hóa vẫn truyền được sức sống, cảm hứng, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang đối phó với dịch bệnh Covid-19. Chính sức mạnh của tình đoàn kết, tình yêu nước, tinh thần tương thân tương ái được thể hiện trong khó khăn đã tiếp thêm sức mạnh để dân tộc chúng ta vững tin vượt qua đại dịch.

Những tác phẩm, những hiện vật trưng bày tại triển lãm như một lời kể về câu chuyện quá khứ hào hùng của dân tộc, để từ đó liên tưởng đến những câu chuyện của hiện tại. Điều này lại càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh chúng ta đang rất háo hức, chờ đợi sự kiện lớn của đất nước đó là Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

TRẦN YẾN