Chủ nghĩa dân túy là hiện tượng phức tạp, được chú ý nhiều trong đời sống chính trị hiện nay. Những bất ổn về kinh tế - xã hội, tác động tiêu cực của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế; cách mạng khoa học công nghệ; khó khăn trong giải quyết các chính sách xã hội đối với nông dân; di dân tự do, di tản toàn cầu... là cơ hội thuận lợi để chủ nghĩa dân túy hồi sinh, mang lại những thách thức cho nền chính trị của nhiều nước trên thế giới bởi tác động tiêu cực mà nó mang lại.

leftcenterrightdel

Cuốn sách “Chủ nghĩa dân túy trong đời sống chính trị thế giới và gợi ý tham khảo đối với Việt Nam” .

Việt Nam, quan niệm và biểu hiện của chủ nghĩa dân túy còn khá mới mẻ, mới dừng lại ở dạng quan điểm hoặc suy nghĩ được thể hiện bằng lời nói và hành động của một số người. Tuy nhiên, những ảnh hưởng của nó không hề nhỏ và có xu hướng tiêu cực. Vì vậy, nhiệm vụ làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa dân túy, đánh giá tác động của nó tới tình hình thế giới và Việt Nam, cũng như đưa ra những định hướng chính sách để nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực của chủ nghĩa dân túy trong đời sống chính trị đất nước là rất quan trọng và cấp thiết.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần, khái quát cơ bản về chủ nghĩa dân túy cũng như những biểu hiện cụ thể của nó ở một số nền chính trị tiêu biểu trên thế giới (khảo sát tại Mỹ, Italia, Anh, các nước Mỹ Latin và Đông Nam Á). Từ đó nhận diện, đánh giá và đưa ra gợi ý tham khảo cho việc ứng xử với chủ nghĩa dân túy ở Việt Nam; đặc biệt là chống lại những tác hại của chủ nghĩa dân túy và những biểu hiện dân túy.

Cuốn sách là tài liệu nghiên cứu, tham khảo có giá trị, đặc biệt phù hợp với độc giả nghiên cứu chuyên sâu về chính trị học Việt Nam và chính trị học thế giới.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG