Đến dự và cắt băng khai mạc triển lãm có các đồng chí: Thượng tướng, Viện sĩ, Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Văn Hân, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Khuất Duy Tiến, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1.

leftcenterrightdel
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm 

Cách đây 75 năm, để bảo vệ nền độc lập, tự do cho đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Đó là lời hịch non sông, kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, đứng lên chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược, khẳng định khát vọng hòa bình, ý chí và quyết tâm sắt đá bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Thời gian đã lùi xa, nhưng lời hiệu triệu đó vẫn còn nguyên giá trị.

Triển lãm chia làm các phần: Phần mở đầu trưng bày thể hiện chủ trương và quyết tâm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và quân dân các nước với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, “nhất định không chịu làm nô lệ cùng một niềm tin quyết thắng”.

Phần 1 “Vận nước “Ngàn cân treo sợi tóc”: Trưng bày phản ánh giai đoạn cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ vừa ra đời phải đối phó với thù trong giặc ngoài, với muôn vàn khó khăn, thử thách đến từ mọi phía; vận mệnh dân tộc ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Trước tình thế đó, Đảng và Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã kêu gọi toàn dân kháng chiến trong cả nước chống thực dân Pháp xâm lược.  

leftcenterrightdel
 Cờ Quyết tử quân trưng bày tại triển lãm

 

leftcenterrightdel
 Đơn tình nguyện dỡ nhà lấy gỗ làm đường cho xe qua năm 1968 của 130 gia đình ở Can Lộc, Hà Tĩnh 

Phần 2 “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” trưng bày phản ánh quân dân cả nước hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đứng lên chống thực dân Pháp với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, tiêu biểu là ở Thủ đô Hà Nội - nơi tiếng súng mở đầu kháng chiến toàn quốc.

Phần 3 “Niềm tin quyết thắng” trưng bày thể hiện tinh thần quân dân cả nước giữ vững niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến; đặc biệt là sự lan tỏa tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” để dành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Triển lãm giới thiệu một số hiện vật tiểu biểu được giới thiệu như: Chỉ thị kháng chiến của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 20-12-1946; Huy hiệu “Trung đoàn Thủ đô”, chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô đeo trong Lễ thành lập “Đội quyết tử” tại rạp hát Chuông Vàng, Hà Nội 7-1-1947; Bom ba càng - Trung đoàn Thủ đô dùng chiến đấu ở Liên khu I, Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến 12-1946; Cờ “Quyết tử quân”; Lời thề “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”...

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham quan triển lãm.

Triển lãm nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng; khẳng định đường lối kháng chiến, kiến quốc đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày toàn quốc kháng chiến năm 1946. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường; tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin,ảnh: KHÁNH HUYỀN