leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham quan triển lãm tại Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

Triển lãm gồm 29 tác phẩm tranh, phù điêu, thư pháp tiêu biểu, trong đó có các tác phẩm đã đoạt giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2022. Thông qua triển lãm, Hội Mỹ thuật thành phố mong muốn khẳng định trách nhiệm, tình cảm của văn nghệ sĩ trong việc góp phần hình thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố, tạo sự lan tỏa việc học tập và làm theo Bác đến công chúng yêu nghệ thuật và người dân.

Tin, ảnh: MINH HIỆP