leftcenterrightdel
Ban tổ chức trao giải Nhất trong Cuộc vận động thiết kế trang trí TP Hà Nội năm 2022. Ảnh: hanoimoi.com.vn 

Được phát động từ tháng 7-2022, Cuộc vận động thiết kế trang trí TP Hà Nội năm 2022 nhận được 85 tác phẩm. Ban tổ chức đã chọn 12 tác phẩm để trao thưởng, trong đó tác phẩm “Hương sắc” của tác giả Bùi Văn Long đoạt giải nhất. Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về “Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025” nhận được 112 tác phẩm. Ban tổ chức đã chọn 16 tác phẩm để trao giải, trong đó tác phẩm “Thăng Long Hà Nội-Ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại” của tác giả Hà Thành đoạt giải nhất.

NGỌC DIỆP