leftcenterrightdel
Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách của tỉnh Đồng Nai. Ảnh: ĐINH NHÀI 

Cụ thể, trao giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021; Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề “Cuốn sách tôi yêu”; Hội thảo “Tuyên truyền, phát triển văn hóa đọc đối với thanh thiếu niên trong kỷ nguyên số”, nhằm đánh giá thực trạng nhu cầu đọc, xu hướng đọc của thanh thiếu niên trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; Lễ tổng kết và trao giải Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách nhân các ngày lễ lớn của đất nước năm 2021. 

KIM PHƯỢNG