leftcenterrightdel
Biểu diễn thời trang thực cảnh tại dự án nghệ thuật Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), tháng 3-2021. Ảnh: BÍCH TUYẾN 

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, nguồn lực văn hóa cần được khai thác triệt để trong mọi thiết kế sáng tạo, nhằm thúc đẩy phát triển thành phố sáng tạo, hiện thực hóa các sáng kiến khi Hà Nội tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Các đại biểu đề nghị Hà Nội cần tạo sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại trong các sản phẩm công nghiệp văn hóa, tạo cơ chế đầu tư tài chính và thu hút vốn, hình thành môi trường thúc đẩy sự sáng tạo, đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ, triển khai quyết liệt 6 sáng kiến hành động của Hà Nội đã cam kết với Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

HÀM ĐAN