Tham gia hội nghị có gần 200 đại biểu là lãnh đạo, công chức chỉ đạo, theo dõi công tác thư viện; lãnh đạo thư viện công cộng cấp tỉnh; một số đại biểu thư viện trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn tại điểm cầu Hà Nội.

Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn triển khai Luật Thư viện năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành trong lĩnh vực thư viện từ năm 2020 đến nay.

Tại hội nghị, các báo cáo viên trao đổi và chia sẻ 5 chuyên đề: Quy định về hoạt động thư viện, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện; thành lập thư viện theo quy định của Luật Thư viện; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thư viện; giới thiệu Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL về thư viện công cộng cấp tỉnh. Ngoài ra, Nhà xuất bản Xây dựng chia sẻ nội dung về xây dựng thư viện số theo hướng xã hội hóa.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG