CNVH cần dựa vào nền tảng dân gian truyền thống để tạo nên những ưu thế, sự khác biệt, nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong môi trường hội nhập và cạnh tranh quốc tế. TP Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước, nơi hội tụ những sắc thái văn hóa đặc sắc từ các vùng miền, nổi bật là các loại hình nghệ thuật dân tộc đã được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đó là cơ sở để TP Hồ Chí Minh xây dựng, phát triển CNVH tiên tiến, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong định hướng phát triển CNVH, chúng ta cần chú trọng xây dựng các không gian hoạt động để mỗi loại hình văn hóa có môi trường, điều kiện phát huy, lan tỏa trong đời sống xã hội. Đặc biệt là việc khai thác, phát huy các loại hình nghệ thuật dân tộc, dân gian vào hoạt động du lịch; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, truyền thông để quảng bá nghệ thuật dân tộc đến với du khách quốc tế. 

leftcenterrightdel
Nghệ nhân Nhân dân Hồng Oanh. 

Hiện nay các nghệ nhân, nghệ sĩ gắn với các loại hình nghệ thuật dân gian có rất ít “sân chơi”, hoạt động còn rời rạc, thiếu sự gắn kết, liên kết với các hoạt động du lịch, thiếu vai trò của những "bà đỡ". Chính vì vậy, tiềm năng, tiềm lực văn hóa dân gian, nghệ thuật dân tộc chưa được khai thác, phát huy tương xứng. Trong định hướng phát triển CNVH, chúng tôi kiến nghị thành phố cần quan tâm nhiều hơn nữa đến chiến lược, giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân gian, các loại hình nghệ thuật dân tộc. Từ cấp thành phố đến các quận, huyện cần đẩy mạnh hơn nữa việc duy trì sức sống của mô hình câu lạc bộ nghệ thuật dân tộc, quy tụ giới nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia; có kế hoạch, chương trình hỗ trợ tổ chức liên hoan, giao lưu, truyền nghề, quảng bá... Đặc biệt, cần lựa chọn, xây dựng các mô hình gắn kết giữa biểu diễn nghệ thuật dân tộc với hoạt động du lịch. Khi nghệ thuật dân tộc có sức sống mạnh mẽ sẽ tạo nền tảng vững chắc để phát triển CNVH theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp...

TRUNG KIÊN (ghi)