Góp phần xây dựng nền lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật khoa học, dân chủ, nhân văn

Góp phần xây dựng nền lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật khoa học, dân chủ, nhân văn

Nghệ An tập trung giải quyết tốt những vấn đề bức xúc trong nhân dân

Nghệ An tập trung giải quyết tốt những vấn đề bức xúc trong nhân dân

Trình diễn nghệ thuật thời trang các dân tộc Tây Nguyên nhân ngày Quốc khánh 2-9

Trình diễn nghệ thuật thời trang các dân tộc Tây Nguyên nhân ngày Quốc khánh 2-9

Hải Phòng ưu tiên nguồn lực để đưa nghệ thuật đến với nhân dân

Hải Phòng ưu tiên nguồn lực để đưa nghệ thuật đến với nhân dân

Lão nông - nghệ nhân bảo tồn trò chơi dân gian

Lão nông - nghệ nhân bảo tồn trò chơi dân gian

Tách khỏi

Tách khỏi "cái ta" cộng đồng, "cái tôi" sáng tạo dễ bị lạc lối - Bài 2: Không có văn nghệ sĩ chân chính nào lại phản bội nhân dân, đất nước họ

Nghệ sĩ tiến bước cùng nhân dân

Nghệ sĩ tiến bước cùng nhân dân

Nghệ sĩ Nhân dân Trần Tiến qua đời ở tuổi 86

NghệNhân dân Trần Tiến qua đời ở tuổi 86