Tại chương trình, Đồn Biên phòng Phú Lộc đã tiếp nhận hơn 500 cuốn sách, tài liệu thông tin tuyên truyền từ Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Đà Nẵng. Số sách này sẽ được luân chuyển đi các đồn biên phòng định kỳ 6 tháng/lần.

leftcenterrightdel

Đồn Biên phòng Phú Lộc (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) tiếp nhận sách, tài liệu thông tin tuyên truyền từ Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Đà Nẵng. 

Nhân dịp này, Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Đà Nẵng cũng đã trao tặng Đồn Biên phòng Phú Lộc 165 cuốn sách để bổ sung vào tủ sách pháp luật và các khu dân cư văn hóa biển trên địa bàn quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) với số tiền 12.920.000 đồng.

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Lộc (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) và đoàn viên, thanh niên địa phương tại buổi tiếp nhận sách, tài liệu thông tin tuyên truyền từ Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Đà Nẵng. 

Hoạt động này nhằm khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới biển về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục, rèn luyện nhân cách con người.

Đây cũng là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách. Đồng thời, còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành nói chung và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nói riêng đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

Tin, ảnh: NGUYỄN THÀNH