leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: TTXVN 

Các đại biểu tham dự hội nghị đã đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm đổi mới công tác xuất bản sách lý luận, chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sát hợp với thực tiễn đất nước; phát huy hơn nữa vai trò to lớn của các nhà xuất bản lý luận chính trị, với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật là nòng cốt. Theo đó, các giải pháp muốn được triển khai hiệu quả cần sự đổi mới tư duy, tích cực đóng góp sáng kiến của từng cá nhân được xem là yếu tố quyết định. 

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật trao tặng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên một số đầu sách và tủ sách điện tử.

HẢI DƯƠNG