leftcenterrightdel
Ảnh: baonamdinh.vn 

Lễ hội gắn liền với không gian văn hóa thời Trần, chứa đựng các giá trị lịch sử quan trọng, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của nhân dân làng Gạo (xã Thành Lợi) trong 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Trò chơi trong lễ hội đều được tổ chức trên sông nước, tượng trưng cho các trận thủy chiến của quân dân nhà Trần đánh tan quân Nguyên Mông xâm lược.

Lễ hội được tổ chức 3 năm một lần, từ ngày 9 đến 11-3 âm lịch các năm: Dần, Thân, Tỵ, Hợi, thể hiện ước mơ, nguyện vọng và năng lực sáng tạo văn hóa của nhân dân, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

THÁI AN