leftcenterrightdel
Nhân dân, phật tử dâng hương tại chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử. Ảnh: TTXVN 

Vì vậy, việc kiểm tra tổng thể vấn đề quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử-văn hóa, đình chùa trên toàn quốc thực sự cần thiết, là dịp để tổng hợp, đánh giá đầy đủ hơn về hoạt động này.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất thời gian kiểm tra trong hai năm 2022-2023. Đối tượng kiểm tra là các di tích lịch sử-văn hóa, đình chùa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bằng xếp hạng di tích hoặc đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương theo quy định của Luật Di sản văn hóa. Các tỉnh cần gửi báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ Tài chính trong quý I-2024. Theo số liệu thống kê, hiện cả nước có hơn 54.000 di tích, trong đó có 123 di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, gần 4.000 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 10.000 di tích xếp hạng cấp tỉnh và hơn 40.000 di tích đã được đưa vào danh mục kiểm kê của địa phương theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

QUỐC HUY

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.