Thôn Khuôn Điển, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn là một trong hai địa điểm chính Văn phòng Trung ương Đảng đã ở và làm việc trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Công trình tu bổ, cải tạo, nâng cấp các di tích lịch sử Văn phòng Trung ương Đảng được khởi công từ ngày 1-9. Nhân dịp này, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng và tỉnh Tuyên Quang dâng hương tại lán Nà Nưa, đình Tân Trào và khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng. Văn phòng Trung ương Đảng cũng tặng quà 10 gia đình chính sách của xã Kim Quan.

HÀM ĐAN