Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Quốc hội; đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh và lãnh đạo các cơ quan liên quan đồng chủ trì họp báo.

Hội thảo Văn hóa 2022 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo giao Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Quốc hội phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức vào ngày 17-12 tại TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh). Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tham dự, phát biểu chỉ đạo và kết luận hội thảo.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh họp báo. 

Hội thảo là diễn đàn để các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan và các nhà quản lý, nhà khoa học trong, ngoài nước tham gia báo cáo, thảo luận nhằm làm rõ các căn cứ lý luận, thực tiễn; trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách và các giải pháp đẩy mạnh việc huy động, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho bảo tồn, phát triển văn hóa theo chủ trương, đường lối của Đảng và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11-2021. Việc tổ chức Hội thảo cũng hướng tới kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam (1943-2023).

Có khoảng 800 đại biểu tham dự Hội thảo, hơn 150 tham luận cũng đã được Ban tổ chức thẩm định. Hội thảo sẽ được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam, phát trực tiếp trên các nền tảng Internet và kết nối trực tuyến với một số điểm cầu trong cả nước. Hội thảo gồm 2 phiên (phiên chuyên đề và phiên toàn thể) với 3 nhóm nội dung chính: Thể chế, chính sách và nguồn lực phát triển văn hóa. Mỗi phiên sẽ có 1 báo cáo trung tâm, các tham luận và phần thảo luận của các diễn giả, chuyên gia.

leftcenterrightdel
 Các phóng viên đặt câu hỏi về Hội thảo Văn hóa 2022.

Với sự tham gia của đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương và các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, Ban tổ chức Hội thảo Văn hóa Việt Nam 2022 hy vọng góp phần đẩy mạnh thể chế hóa đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật cụ thể và triển khai các nguồn lực một cách thiết thực, hiệu quả để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG