leftcenterrightdel

Các đồng chí chủ trì hội thảo. 

 

Phát biểu chào mừng hội thảo, PGS,TS Phạm Hồng Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn cho biết: Hội thảo nhằm mục đích khẳng định luận cứ khoa học và sự cần thiết xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP Hồ Chí Minh; nhận diện những thành tựu, hạn chế trong việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh thời gian qua, từ đó đề ra giải pháp phù hợp, hiệu quả xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP Hồ Chí Minh; tạo diễn đàn khoa học để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ, công chức, viên chức trao đổi, đề xuất giải pháp xây dựng con người văn hóa và những tiêu chí cần thiết đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố…

Phát biểu đề dẫn, PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà nhấn mạnh: Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ là việc quy hoạch phát triển các công trình văn hóa, các thiết chế văn hóa mà còn đảm bảo hài hòa sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật gắn với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại hội thảo, đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ quan điểm, nhận thức về Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; đưa ra định hướng, giải pháp xây dựng con người theo chuẩn mực xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và con người trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; xây dựng văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng, những công trình vật thể, phi vật thể góp phần xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình…

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội thảo. 

Hội thảo đã nhận được gần 100 tham luận, ban tổ chức lựa chọn hơn 80 tham luận để in thành kỷ yếu giúp ích cho việc nghiên cứu, trao đổi, định hướng và triển khai hiệu quả việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP Hồ Chí Minh…

Tin, ảnh: CHÂU GIANG