Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh cùng Sở Văn hóa và Thể thao thành phố nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, hội viên nông dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho hội viên, nông dân. Qua đó, nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở, nâng cao trách nhiệm của hội viên, nông dân trong tham gia thực hiện các hoạt động phong trào, các quy ước cộng đồng, xây dựng lối sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

leftcenterrightdel
Nghi thức ký kết phối hợp giữa Hội Nông dân và Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh. 

Chương trình phối hợp thực hiện giữa hai đơn vị tập trung 5 nhóm nội dung chính, gồm: Tổ chức tuyên truyền, vận động; tập huấn nghiệp vụ, xây dựng và phát huy mô hình về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đời sống văn hóa, đội ngũ cộng tác viên về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao nông thôn; xây dựng “Gia đình nông dân văn hóa”, “Gia đình thể thao”, khu dân cư văn hóa; tổ chức các hoạt động công tác gia đình; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa cơ sở ở địa bàn nông thôn.

Trước đó, giai đoạn 2015-2021, Hội Nông dân và Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh đã phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao với nhiều kết quả thiết thực, phát huy tốt vai trò nông dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA